: (0034) 972 152 241

Legal

Per tal de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Nom de l'empresa: N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. (també el reclamant)
Adreça: Av. Nord, 111 – Local 1, 17480 – Roses
CIF: B55104749
Telèfon: +34 972.15.26.40
Correu electrònic: info@n1immo.com
Lloc web: https://www.n1immo.com/

1- OBJECTE

N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L.posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web https://www.n1immo.com/, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

A través de la pàgina web, N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L permet als usuaris accedir i utilitzar diferents serveis i continguts posats a la seva disposició a la Web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari (en endavant l'usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres modificacions legals que fossin d'aplicació.
Com a usuari, ha de llegir atentament el present Avís Legal en tot moment, des del moment en què accedeixi al Lloc Web, aquest podrà patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol informació que pogués aparèixer al Lloc Web, sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient per a la publicació al lloc web del prestador.

2- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web

La prestació de serveis per N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L és gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d'usuari

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Malgrat això, N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L poden requerir el registre de l'usuari per a la prestació de determinats serveis.
Aquest registre es realitzarà d'acord amb la forma expressament prevista en l'apartat dels serveis en qüestió.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació facilitada per l'usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de les dades que comuniqui a través dels formularis de subscripció als serveis. Correspondrà a l'usuari conservar tota la informació facilitada a N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L Actualització constant perquè respongui en cada moment a la seva situació real. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d'edat

Per utilitzar els Serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. A aquests correspon la responsabilitat de determinar els continguts concrets als quals tenen accés els menors. Per tant, si accedeixen a continguts inadequats a través d'Internet, hauran d'establir mecanismes en els seus ordinadors, inclosos programes informàtics, filtres i bloquejos, que limitin els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir el material al qual poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L'usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l'usuari haurà d'abstenir-se d'utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, o en qualsevol cas, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en els equips informàtics del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques constitucionalment reconegudes en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) inciti, inciti o promogui delictius, denigrants, difamatoris, violents o, en general, contraris a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
(c) inciti, fomenti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat de la persona o família o a la pròpia imatge de les persones;
(e) perjudiqui de qualsevol manera la credibilitat del proveïdor o de tercers; o
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial

3- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir un correcte funcionament els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no exclou la possibilitat que existeixin certs errors de programació, causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L no atorga cap garantia ni es fa en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, manteniment i bon funcionament del lloc web, dels seus serveis i continguts; l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i a les Condicions d'Ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i dels gestos oferts als usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut d'aquest lloc web.

4- GALETES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per realitzar determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.
En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

5- ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de terceres pàgines web. Atès que a la web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, a la retirada immediata de la nova adreça en aquests llocs web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al proveïdor de la pàgina web. No obstant això, i d'acord amb el que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de qualsevol contingut que pugui afectar o contravenir els drets nacionals o internacionals de la persona, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. Si l'usuari considera que determinats continguts poden ser objecte d'aquesta classificació, es prega ho comuniqui immediatament a l'administrador del lloc web.

6- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions manifestades, així com la implementació de les mesures de seguretat previstes pel Reglament Europeu de Protecció de Dades i el Reglament Espanyol de Protecció de Dades. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

7- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de la llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat una violació greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dibuixos, logotips, textos i / o gràfics externs al prestador i susceptibles d'aparèixer en el lloc, pertanyen als seus respectius propietaris i són ells mateixos responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar sobre els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb una autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o presència en el lloc web, l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc l'aprovació, patrocini o recomanació de tercers dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre els continguts del lloc web, pot posar-se en contacte amb l'administrador a través del correu electrònic a dalt indicat.

8- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o problemes relacionats amb el present lloc web o les activitats d'aquest desenvolupament, només serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres (Espanya), i dels òrgans jurisdiccionals superiors que poguessin correspondre'ls.