: (0034) 972 152 241

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Nom de l'empresa: N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. (també anomenat reclamant)
Adreça: Av. Nord, 111 – Local 1, 17480 – Roses
CIF: B55104749
Telèfon: +34 972.15.26.40
Correu electrònic: info@n1immo.com
Lloc web: https://www.n1immo.com/

N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos, altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei LSSICE (Llei núm. 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), L'informa que s'han implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
– remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'usuari hagi consentit expressament rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
– respondre preguntes i / o proporcionar la informació sol·licitada per l'usuari;
– Realitzar la prestació de serveis i / o productes subscrits o subscrits per l'usuari
– Utilitzar les seves dades per contactar-, per via electrònica i no electrònica, amb la finalitat d'obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
– Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a info@n1immo.com.

Segons la LSSICE, N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. compleix amb les pràctiques anti-spam, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebi del prestador, l'usuari té l'opció de retirar el seu consentiment explícit per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap finalitat diferent de les descrites llevat que hi hagi una obligació legal o un requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació, oposició o limitació del tractament. No obstant això, conservarem determinades identificacions personals i dades de trànsit durant un termini màxim de 2 anys en cas que jutges i tribunals ho sol·licitin o eventualment iniciïn accions internes derivades d'un ús indegut del lloc.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de dades és el seu consentiment atorgat per a la consecució de les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent en recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar-se, registrar-se o rebre informació sobre els productes i serveis del prestador.

BENEFICIARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. no cedeix ni comunica dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament comunicarà informació a forces i cossos de seguretat i altres organitzacions governamentals sota ordre judicial o per obligació de norma legal, sense perjudici de la possibilitat de bloquejar o eliminar el seu compte si poguessin existir indicis de la comissió d'un delicte per part de l'usuari.

La informació facilitada només estarà disponible en el moment del prestador.

La informació que vostè ens proporciona a través d'aquest lloc web i a través de l'aplicació està allotjada en els servidors de N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. El tractament de les dades d'aquesta entitat es regeix per un contracte de facturació del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis de tractament de dades per part de tercers sense el nostre consentiment previ.

DRETS DELS INTERESSATS

Com a interessat, l'usuari, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets a N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. enviant un escrit a l'adreça postal de la capçalera o enviant un correu electrònic a info@n1immo.com, indicant com assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat o qualsevol altre mitjà jurídic anàleg, tal com indica la llei

Drets:

Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades personals que el concerneixin, que siguin objecte de tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de supressió: permet eliminar les dades que resultin ser inadequats o excessius.
Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: suposa el marcat de les dades personals conservades amb l'objectiu de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de l'objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre'l a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o l'afecti significativament.

Com a usuari, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament realitzat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que es poden haver vist vulnerats els seus drets en matèria de protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADICIONAL

DESTINATARIS D'INFORMACIÓ SOBRE EL VOSTRE ÚS DEL LLOC

A través de cookies d'anàlisi estadística i previ seu consentiment, recopilem dades d'audiència i anàlisi de trànsit a les pàgines del lloc. Aquestes dades recopilades són anònimes en aquest lloc.
Compartim aquesta informació sobre l'ús que feu del lloc web amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i anàlisi web, que poden combinar-la amb altra informació que els hàgiu proporcionat i que hagin recopilat en funció de l'ús que feu dels seus serveis. Així mateix, les seves dades de navegació podran ser comunicades si així ho requereix una obligació legal o per via judicial.

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

Obtenim mitjançant el formulari d'inscripció la informació mínima i imprescindible. En aquest formulari, vostè facilita de manera indispensable les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms, possiblement el NIF, adreça i telèfon de contacte.

Mitjançant aquesta política de privacitat, l'informem que les fotografies publicades al lloc web són propietat de N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L incloses les dels menors d'edat, per als quals s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis habilitats a aquest efecte pels centres als quals pertanyen els menors. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels seus drets i sempre subjectes a una obligació formal i escrita prèvia, podran indicar la negativa a utilitzar la imatge del menor; En aquest cas, la imatge es mostrarà de manera borrosa.

XARXES SOCIALS

L'informem que N 1 IMMOBILIER FRANCE SPAIN 1987, S.L pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores de les xarxes socials (i / o realitzin accions d'enllaç o connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de N 1 IMMOBILIER FRANCE SPAIN 1987 , SL es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d'ús, polítiques de privacitat i normes d'accés pertanyents a la xarxa social que en cada cas estiguin implementades i acceptades prèviament per l'usuari.

N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo de les activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat permesa per les normatives de les xarxes socials.

Queda prohibida la publicació de continguts en els següents casos:

– Sigui il·legal segons la normativa nacional, comunitària o internacional o realitzi activitats presumptament il·legals o contràries als principis de la bona fe
– Que atempti contra els drets fonamentals de les persones, mostri falta de cortesia a la xarxa, molesti o pugui generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general amb independència del contingut queN 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. consideraria inapropiat
– I en general, contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, protecció de la intimitat, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial

També N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. es reserva el dret de retirar, sense previ avís del lloc web o xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer titularitat de N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L, que pot enviar-te informació útil

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de la xarxa social, N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. quedarà exempt de qualsevol responsabilitat respecte a les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma; L'usuari haurà de, si desitja conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa social en qüestió.

MESURA DE SEGURETAT:

La informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat del tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i enregistrament en arxius, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes per la normativa vigent.

LLENGUA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas de contradicció en qualsevol de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, la relació entre N 1 IMMOBILIER FRANCE ESPAGNE 1987, S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Figueres.